Free delivery from 116,36 €
Save to shopping list
Create a new shopping list
CEDRUS L16 , L20 C-MOW L-Series lawn mower charging station canopy - OFFICIAL DISTRIBUTOR - AUTHORIZED CEDRUS DEALER
CEDRUS L16 , L20 C-MOW L-Series lawn mower charging station canopy - OFFICIAL DISTRIBUTOR - AUTHORIZED CEDRUS DEALER
CEDRUS L16 , L20 C-MOW L-Series lawn mower charging station canopy - OFFICIAL DISTRIBUTOR - AUTHORIZED CEDRUS DEALER
CEDRUS L16 , L20 C-MOW L-Series lawn mower charging station canopy - OFFICIAL DISTRIBUTOR - AUTHORIZED CEDRUS DEALER
CEDRUS L16 , L20 C-MOW L-Series lawn mower charging station canopy - OFFICIAL DISTRIBUTOR - AUTHORIZED CEDRUS DEALER
CEDRUS L16 , L20 C-MOW L-Series lawn mower charging station canopy - OFFICIAL DISTRIBUTOR - AUTHORIZED CEDRUS DEALER
CEDRUS L16 , L20 C-MOW L-Series lawn mower charging station canopy - OFFICIAL DISTRIBUTOR - AUTHORIZED CEDRUS DEALER
CEDRUS L16 , L20 C-MOW L-Series lawn mower charging station canopy - OFFICIAL DISTRIBUTOR - AUTHORIZED CEDRUS DEALER
CEDRUS L16 , L20 C-MOW L-Series lawn mower charging station canopy - OFFICIAL DISTRIBUTOR - AUTHORIZED CEDRUS DEALER
CEDRUS L16 , L20 C-MOW L-Series lawn mower charging station canopy - OFFICIAL DISTRIBUTOR - AUTHORIZED CEDRUS DEALER
CEDRUS L16 , L20 C-MOW L-Series lawn mower charging station canopy - OFFICIAL DISTRIBUTOR - AUTHORIZED CEDRUS DEALER
CEDRUS L16 , L20 C-MOW L-Series lawn mower charging station canopy - OFFICIAL DISTRIBUTOR - AUTHORIZED CEDRUS DEALER
true

CEDRUS L16 , L20 C-MOW L-Series lawn mower charging station canopy - OFFICIAL DISTRIBUTOR - AUTHORIZED CEDRUS DEALER

  • ROOF COVER OF LOADING STATION OF CEDRUS L16 , L20 C-MOW series mowers
List price162,90 €
116,12 €
incl. VAT / pcs.
Lowest price in 30 days before discount:
Express checkout 1-Click(without registration)
Product Available
Product Available
14 days to return
Find out in which store you can check the product and buy it right away
CEDRUS L16 , L20 C-MOW L-Series lawn mower charging station canopy - OFFICIAL DISTRIBUTOR - AUTHORIZED CEDRUS DEALER
CEDRUS L16 , L20 C-MOW L-Series lawn mower charging station canopy - OFFICIAL DISTRIBUTOR - AUTHORIZED CEDRUS DEALER
Safe shopping
Average 4.7 on Opineo see
Free returns
Authorized distributor internet, see
Guarantee of reliability and timeliness

ROOF COVER OF LOADING STATION OF CEDRUS L16 , L20 C-MOW series mowers

Charging station cover

  • material PC 3 mm
  • frame material aluminum
  • quick installation < 5 min

Symbol:
OSŁONA STACJI ŁADUJĄCEJ KOSIARKI CEDRUS C-MOW
Producer code:
5906434173714
CEDRUS Extended Warranty for 3 Years

WARUNKI GWARANCJI I SERWISU

  • Towary zakupione w naszym sklepie są nowe i oryginalne oraz objęte są pełną gwarancją producenta lub importera.

  • W przypadku reklamacji, należy zgłosić usterkę do Sprzedawcy lub Autoryzowanego Punktu Serwisowego producenta danego urządzenia. Jeśli uszkodzony produkt objęty jest gwarancją typu „door to door” należy postępować zgodnie z procedurą podaną w karcie gwarancyjnej. 
  • Szczegółowe Warunki gwarancji znajdują się w instrukcji obsługi

 

Warunki gwarancji


1. Gwarancji udziela Cedrus Spółka Akcyjna na okres 24 miesięcy od daty sprzedaży przy zakupie konsumenckim lub na 12 miesięcy od daty sprzedaży w pozostałych przypadkach.
Gwarancja obejmuje towary/urządzenia zakupione na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej. Uprawnienia z tytułu niniejszej gwarancji nie obejmują innych roszczeń związanych z
uszkodzeniem towaru/urządzenia i roszczeń związanych z utratą zysków lub poniesionych kosztów wynikających z uszkodzenia towaru/urządzenia.
2. W przypadku przedłużonej gwarancji niektórych producentów powyżej 24 miesięcy wymagane są coroczne przeglądy serwisowe (adnotacje w karcie gwarancyjnej):
- kosiarki Weibang 60 miesięcy,
- traktorki Cedrus, Simplicity 36 miesięcy,
- traktorki Ariens zero-skręt seria Edge 24 miesięcy lub 150 godzin, Ikon Xd 36 miesięcy lub 300 godzin, Apex 48 miesięcy lub 500 godzin (w zależności od tego co nastąpi pierwsze),Zenith 48 miesięcy lub 750 godzin (w zależności od tego co nastąpi pierwsze)
- traktorki Ferris 24 miesiące bez limitu godzin, 48 miesięcy lub 500 godzin (w zależności od tego co nastąpi pierwsze). Paski napędu jazdy, opony, klocki hamulcowe, akumulatory, noże
objęte są gwarancją 90 dni. 2-pasowy układ napędowy stosowany w modelach IS 6200, ISX 3300, IS 3200Z, ISX 2200, IS 2100Z i ISX 800 objęty jest gwarancją na okres 36 miesięcy lub 300 godzin (gwarancja obejmuje w pierwszym roku części i robociznę, w drugim i trzecim jedynie części). Amortyzatory typu coilover i wszystkie elementy związane z zawieszeniem są objęte gwarancją 60 miesięcy bez ograniczenia liczby godzin.
Paski napędu noży w modelach FW35, FM35, SRSZ1 objęte są gwarancją 12 miesięcy lub 100 godzin.
- glebogryzarki Pubert z silnikiem Honda 60 miesięcy,
- wykaszarki Cedrus z silnikiem Kawasaki 36 miesięcy,
- kosiarki automatyczne Wiper: seria Trekker 72 miesięcy (adnotacje w karcie gwarancyjnej oraz aplikacji serwisowej Wiper).
3. W przypadku urządzeń z przedłużoną gwarancją niektórych producentów gwarancja na silniki (producenta) oraz przekładnie wynosi 24 miesiące zakup konsumencki lub 12 miesięcy w
pozostałych przypadkach.
4. Przez naprawę gwarancyjną rozumie się czynności o charakterze specjalistycznym, właściwym dla usunięcia wady fizycznej objętej gwarancją.
5. Gwarancją nie są objęte:
a) części podlegające normalnemu zużyciu:
- elementy układu tnącego (prowadnice, łańcuchy, adaptery, noże, kółka, tarcze, wiertła, ściernice, uchwyty elementów),
- linki: rozrusznika, napędu, hamulca, regulacyjne,
- elementy napędowe (bębny sprzęgła, sprzęgła kółka napędowe, wałki napędowe, koła pasowe, paski klinowe i zębate, koła jezdne urządzeń),
- filtry powietrza, oleju, paliwa, wody, płynów hydraulicznych,
- świece zapłonowe, przewody zapłonowe, sprężyny, amortyzatory gumowe, membrany, dysze i zawory gaźników,
- przewody elektryczne, szczotki, szczotko trzymacze, bezpieczniki, żarówki, rozruszniki ręczne i elektryczne.
b) uszkodzenia wynikające ze stosowania innych olejów niż zalecane przez Cedrus Spółka Akcyjna oraz producenta (dotyczy silników 2-suw jak i 4-suw).
c) uszkodzenia powstałe w wyniku stosowania paliwa, mieszanki o niskiej jakości.
d) uszkodzenia, które powstały w wyniku napraw po za siecią serwisów Cedrus Spółka Akcyjna.
e) uszkodzenia mechaniczne, termiczne, chemiczne i wszystkie inne spowodowane działaniem bądź zaniechaniem przez Użytkownika.
f) uszkodzenia powstałe wskutek naturalnego częściowego lub całkowitego zużycia zgodnie z właściwościami albo przeznaczeniem sprzętu.
g) uszkodzenia powstałe w wyniku niestosowania się do zaleceń producenta z instrukcji obsługi oraz komunikatów serwisowych.
h) uszkodzenia wynikłe na skutek:
- przeróbek, napraw i zmian konstrukcyjnych dokonywanych przez Użytkownika,
- niewłaściwej lub niezgodnej z instrukcją instalacji, użytkowania, braku dbałości o sprzęt (używania nieoryginalnych materiałów),
- transportu.
i) celowe uszkodzenie sprzętu.
j) czynności konserwacyjne - czyszczenie, wymiana materiałów eksploatacyjnych, przeglądy serwisowe.
6. Akumulatory objęte są gwarancją na okres 6 miesięcy.
7. Naprawy oraz przeglądy urządzeń należy wykonywać w sieci serwisów Cedrus Spółka Akcyjna.
8. Gwarancja na części użyte do naprawy tzw. „części wkładane” udzielana jest na okres 6 miesięcy.
9. Reklamującemu przysługuje prawo do wymiany towaru/urządzenia na nowy, w przypadku gdy Autoryzowany Serwis stwierdzi na piśmie, że usunięcie wady jest niemożliwe lub nieuzasadnione z ekonomicznego punktu widzenia.
10. Reklamujący winien dostarczyć towar/urządzenie do Autoryzowanego Serwisu. Reklamowany towar/urządzenie powinien być kompletny i w stanie, w jakim znajdował się w momencie uszkodzenia. Powinien się też znajdować w odpowiednio zabezpieczającym opakowaniu.
11. Autoryzowany Serwis obowiązany jest do rozpatrzenia zasadności reklamacji w terminie 14 dni od dnia dostarczenia przez Reklamującego towaru/urządzenia. W przypadku uznania gwarancji, Autoryzowany Serwis obowiązany jest wykonać swoje obowiązki w terminie do 30 dni.
12. Karta gwarancyjna musi być prawidłowo wypełniona. Uprawnienia z tytułu udzielonej gwarancji mogą być realizowane jedynie po przedstawieniu przez Użytkownika ważnej karty gwarancyjnej oraz dowodu zakupu. Samowolne zmiany wpisów w karcie gwarancyjnej lub dokonywanie napraw we własnym zakresie powoduje utratę gwarancji.
13. W przypadku gwarancji na urządzenia akumulatorowe w karcie gwarancyjnej należy wpisać numery seryjne wszystkich elementów zestawu.
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych (Dz. Ustaw z 2018, poz. 1000) oraz zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO).

Write your opinion
Your opinion:
5/5
Add your own product photo:
Do you need help? Do you have any questions?Ask a question and we'll respond promptly, publishing the most interesting questions and answers for others.
Ask a question
If this description is not sufficient, please send us a question to this product. We will reply as soon as possible. Data is processed in accordance with the privacy policy. By submitting data, you accept privacy policy provisions.

Guide

LAWN MOWING ROBOT - OPINIONS
Resting in the garden is a great way to relax and enjoy the outdoors. The garden can be an oasis of calm where we can relax, indulging in our favorite activities or simply lazing among the greenery. However, in order to fully enjoy the beauty of your garden, it must be well cared for and properly maintained.
Read more
Robotic Mowers Automatic Lawn Mowers CEDRUS C-MOW

MOWING ROBOTS FOR YOUR GARDEN

The CEDRUS M5 and CEDRUS M10 are state-of-the-art mowing robots from the CEDRUS brand offering an ideal ratio of quality, performance and attractive price. Thus, they will allow you to enjoy a well-maintained garden without worries and a lot of work.

Read more
Robot mower: how much does it cost, what are the advantages of an automatic mower
Fashionable gadget or savior for owners lawns? Mowing robots are the fulfillment of the predictions of futurists, who years ago floated improbable visions of a world in which robots replace humans in the performance of heavy and arduous work, and such certainly includes grass cutting. However, before we make a purchase autonomous mowers, due to the high technological advancement of the device, it is worth learning about its construction, operation, advantages and disadvantages
Read more
The most important parameters and functions of mowing robots CEDRUS , Honda, Bosch, Gardena, Nac, Stiga, Makita, Automower, Ambrogio Zuchetti, Hecht, Hyundai , Husqvarna
The garden area parameter is the most important. In the specification of each mowing robot it is in the first place. It must pay attention to both the owners of extensive properties, so as not to purchase a device that is useless due to low power, and the owners of small lawns, because it is not worth overpaying for a high-quality device with significant power that will not be used. If it is possible to talk about cost-effectiveness in the case of such advanced and quite expensive equipment as definitely recommend this type of mower for owners of lawns over 1000 m2
Read more
Husqvarna mowing robots, Robomow, Gardena Wiper Premium , CEDRUS , HONDA, BOSCH, GARDENA, NAC, STIGA, MAKITA, AUTOMOWER, AMBROGIO ZUCHETTI, HECHT, HYUNDAI

Automatic mowers self-care lawn care is still a novelty on the Polish market of gardening equipment, but is quickly gaining popularity due to its versatility, ease of use and increasingly affordable price. A machine that can trim a lawn without human intervention, avoiding obstacles, respecting set boundaries of operation, reacting to rain and detecting the moment when it needs to go to an automatic charging station has until recently only been featured on the pages of science-fiction novels. Today, on the other hand, it is available at your fingertips... wielding a smartphone, which, through an app, can control it and change settings.

Read more
A revolution in lawn mowing - CEDRUS C-MOW automatic mowers
Automatic Lawn Mower Robot Mower mows the grass in an area predetermined by a special boundary wire. The machine has a collision sensor, so it easily avoids obstacles or retreats in a collision with an obstacle it encounters. It is also equipped with a rain sensor, a slope sensor and a lift sensor that disables the mower blades. Thanks to the patented AIA mowing technology, the robotic mower easily negotiates narrow passageways. The power system is based on a maintenance-free battery with no memory effect , and the drive is provided by 2 brushless wheel motors.
Read more
Robot mower, how robotic mower works. Which model best ranking ?

Mowing robot

If spending Saturday mornings taking care of your lawn is not your favorite activity, but you also care about the appearance of your lawn, then the solution to your problem is the following mowing robot. This device will take care of it for you. You can conveniently control some models using a mobile app. Once properly installed and configured, the robotic mower requires minimal effort on your part, when in use.

Read more
ROBOTIC LAWN MOWERS CEDRUS C-MOW M5 , CEDRUS C-MOW M10 , CEDRUS C-MOW L16 , CEDRUS C-MOW L20

Company CEDRUS Joint Stock Company, one of the largest distributors of gardening equipment in Poland, has introduced new models of mowing robots to its offer in 2023 under the name C-MOW. To meet the needs of customers who have small gardens, the company offers two models of robotic mowers from the m series with maximum performance - model C-Mow M5 up to 500m2 and model C-Mow M10 up to 1000m2.Larger gardens of up to 2,000m have not been forgotten either2. For customers with such green spaces, Cedrus offers mowing robots l series with maximum capacities C-Mow L16 up to 1600m2 and C-Mow L20 up to 2000m2

Read more
IdoSell Trusted Reviews
4.82 / 5.00 1257 reviews
IdoSell Trusted Reviews
2024-07-25
polecam
2024-07-19
bardzo dobra
pixel