Free delivery from 117,14 €
Save to shopping list
Create a new shopping list

Inverter generators

( number of products: 20 )

Są to urządzenia idealnie nadające się do zasilania urządzeń elektronicznych czułych na wahania napięcia. Inwerter posiada płaską sinusoide.

Nadaje się do elektroniki wrażliwej na zmiany napięcia. Dzięki stabilizatorowi napięcia bez większych problemów utrzyma napięcie. Urządzenie posiada klasyczne gniazdo na 230V.

Inwertorowy jednofazowy agregat prądotwórczy to nowoczesne urządzenie, które można stanowić samodzielne lub dodatkowe źródło prądu. Generator znajdzie zastosowanie podczas awarii sieci elektrycznej w gospodarstwie domowym, czy biurze, przy zasilaniu delikatnych urządzeń elektronicznych jak również elektronarzędzi na budowie czy podczas prac drogowych i wszędzie tam, gdzie dostęp do prądu jest utrudniony.

Inwertorowy agregat wytwarza prąd praktycznie o tej samej charakterystyce jak w sieci, dzięki czemu nadaje się do zastosowania w połączeniu z takimi odbiornikami jak komputery, TV czy ładowarki telefonów.

Dzięki sinusoidalnemu przebiegowi napięcia inwerter IN3000E nadaje się do zasilania urządzeń wrażliwych na wahania napięcia. Agregat wyposażony został w dwa gniazda 230V oraz gniazdo 12V. Generator spełnia europejskie, ale również międzynarodowe normy jakości i wydajności. Agregat inwerterowy to cichy generator o dużej mocy wyposażony w elektryczny rozrusznik oraz automatyczną regulację obrotów silnika w zależności od obciążenia.

Agregat inwerterowy to połączenie silnika spalinowego, prądnicy synchronicznej samowzbudnej i elektronicznego układu inwertera (falownika), który wytwarza praktycznie czystą sinusoidę. Agregat inwerterowy jest cichszy i spala mniej paliwa od tradycyjnego, a kształt napięcia na wyjściu praktycznie nie różni się od napięcia sieciowego. Agregat prądotwórczy inwertorowy Nadaje się do elektroniki wrażliwej na zmiany napięcia.

Agregaty inwertorowe to urządzenia zdolne samodzielnie wytworzyć energię. Od swoich pokrewnych modeli różnią się przede wszystkim swoją poręcznością oraz wykorzystywaną technologią. Agregaty inwertorowe charakteryzują się małymi rozmiarami, zmniejszoną ilością wytwarzanego hałasu (co w takich urządzeniach nieraz bywa problemem) oraz stosunkowo niską ceną. Dzięki temu na wybór takiego przenośnego źródła prądu decydują się nie tylko właściciele mniejszych warsztatów, ale również wiele osób, które potrzebuję go do użytku prywatnego.

These devices are ideal for powering electronic devices sensitive to voltage fluctuations. The inverter has a flat sine wave.

Suitable for voltage-sensitive electronics. Thanks to the voltage stabilizer, it will maintain the voltage without much trouble. The device has a classic 230V outlet.

Inverter single-phase generator is a modern device that can be a stand-alone or additional power source. The generator will find use during a power outage in the household or office, in powering delicate electronic devices as well as power tools on construction sites or during road works, and wherever access to electricity is difficult.

The inverter generator produces current with virtually the same characteristics as the grid, making it suitable for use in conjunction with consumers such as computers, TVs and phone chargers.

Thanks to its sinusoidal voltage waveform, the IN3000E inverter is suitable for powering devices sensitive to voltage fluctuations. The unit is equipped with two 230V outlets and a 12V socket. The generator meets European, but also international quality and performance standards. The inverter genset is a quiet, high-powered generator equipped with an electric starter and automatic adjustment of engine speed depending on the load.

An inverter genset is a combination of an internal combustion engine, a self-excited synchronous generator and an electronic inverter (inverter) system that produces a virtually pure sine wave. An inverter genset is quieter and burns less fuel than a traditional genset, and the shape of the output voltage is virtually no different from the line voltage. Inverter generator Suitable for voltage-sensitive electronics.

Inverter generators are devices capable of independently generating power. They differ from their related models primarily in their portability and the technology used. Inverter units are characterized by their small size, reduced noise generation (which is sometimes a problem in such devices) and relatively low price. As a result, not only owners of smaller workshops decide to choose such a portable power source, but also many people who need it for private use.

IdoSell Trusted Reviews
4.82 / 5.00 1223 reviews
IdoSell Trusted Reviews
2024-05-15
wszystko w jak najlepszym porządku, szybko sprawnie bezproblemowo
2024-05-14
Bardzo dobry kontakt na każdym etapie realizacji zamówienia. Szybka wysyłka. pozdrawiam.
pixel