Free delivery from 115,74 €
Save to shopping list
Create a new shopping list
CEDRUS UW520 PETROL LAWN MOWER CHAINSAW PRUNER MULTI-PURPOSE MACHINE TRIMMER MOWER 1.8 KM
CEDRUS UW520 PETROL LAWN MOWER CHAINSAW PRUNER MULTI-PURPOSE MACHINE TRIMMER MOWER 1.8 KM
CEDRUS UW520 PETROL LAWN MOWER CHAINSAW PRUNER MULTI-PURPOSE MACHINE TRIMMER MOWER 1.8 KM
CEDRUS UW520 PETROL LAWN MOWER CHAINSAW PRUNER MULTI-PURPOSE MACHINE TRIMMER MOWER 1.8 KM
CEDRUS UW520 PETROL LAWN MOWER CHAINSAW PRUNER MULTI-PURPOSE MACHINE TRIMMER MOWER 1.8 KM
CEDRUS UW520 PETROL LAWN MOWER CHAINSAW PRUNER MULTI-PURPOSE MACHINE TRIMMER MOWER 1.8 KM
CEDRUS UW520 PETROL LAWN MOWER CHAINSAW PRUNER MULTI-PURPOSE MACHINE TRIMMER MOWER 1.8 KM
CEDRUS UW520 PETROL LAWN MOWER CHAINSAW PRUNER MULTI-PURPOSE MACHINE TRIMMER MOWER 1.8 KM
CEDRUS UW520 PETROL LAWN MOWER CHAINSAW PRUNER MULTI-PURPOSE MACHINE TRIMMER MOWER 1.8 KM
CEDRUS UW520 PETROL LAWN MOWER CHAINSAW PRUNER MULTI-PURPOSE MACHINE TRIMMER MOWER 1.8 KM
CEDRUS UW520 PETROL LAWN MOWER CHAINSAW PRUNER MULTI-PURPOSE MACHINE TRIMMER MOWER 1.8 KM
CEDRUS UW520 PETROL LAWN MOWER CHAINSAW PRUNER MULTI-PURPOSE MACHINE TRIMMER MOWER 1.8 KM
CEDRUS UW520 PETROL LAWN MOWER CHAINSAW PRUNER MULTI-PURPOSE MACHINE TRIMMER MOWER 1.8 KM
CEDRUS UW520 PETROL LAWN MOWER CHAINSAW PRUNER MULTI-PURPOSE MACHINE TRIMMER MOWER 1.8 KM
true

CEDRUS UW520 PETROL LAWN MOWER CHAINSAW PRUNER MULTI-PURPOSE MACHINE TRIMMER MOWER 1.8 KM

 • CEDRUS UW520 petrol mower multifunctional is a tool designed for mowing lawns on uneven surfaces. In addition, it is equipped with pruning shears and a saw for cutting and pruning bushes and branches-a multifunctional garden tool.
List price347,23 €
226,63 €
incl. VAT / pcs.
Lowest price in 30 days before discount:
Express checkout 1-Click(without registration)
Product Available
Product Available
14 days to return
Find out in which store you can check the product and buy it right away
CEDRUS UW520 PETROL LAWN MOWER CHAINSAW PRUNER MULTI-PURPOSE MACHINE TRIMMER MOWER 1.8 KM
CEDRUS UW520 PETROL LAWN MOWER CHAINSAW PRUNER MULTI-PURPOSE MACHINE TRIMMER MOWER 1.8 KM
Safe shopping
Average 4.7 on Opineo see
Free returns
Authorized distributor internet, see
Guarantee of reliability and timeliness

Combustion lawn mower , chain saw , CEDRUS UW520 4-in-1 selector

CEDRUS UW520 Combustion Mowing Machine Multifunctional is a tool designed for mowing lawns on uneven surfaces and those that an ordinary lawn mower will not reach. In addition, it is equipped with a secateurs and a saw for cutting and pruning bushes and branches, making it a multifunctional garden tool. It has a powerful 51.7cc two-stroke engine.

 • The kit includes: Combustion Scythe, metal cutting disc, vein head, suspenders, chain saw on boom, shears secateurs on boom, extension 1 meter, other accessories.

- OFFICIAL DISTRIBUTOR - AUTHORIZED CEDRUS DEALER -

Product characteristics:

 • Equipment for mowing grass in areas with difficult access for mowers: near edges, around trees, bushes, near walls, fences
 • In the basic equipment, a three-pronged disc that will make it easier to cut tall and woody grass, shrubs, weeds
 • It has a two-stroke engine with a displacement of 51.7 cm3
 • Multifunctional device
 • Scythe
 • Lawn cutting device
 • Saw
 • Secateurs

UW520 Cedrus is a 4-in-1 device! It can work both as saw on a boom,scissors on a boom,1 m extension whether trimmer. High performance is provided by an engine with a capacity of 51.7 cm³ and power 1.3 kW/1.77 hp.

The length of the guide is 25 cm, while the length of the slat is 40 cm.

Included with suspenders.

Technical data:

 • WEIGHT: 11.5 kg
 • POWER: 1.3 kW / 1.77 hp
 • FUEL TANK CAPACITY: 0.96 l
 • ENGINE CAPACITY: 51.7 cm³
 • LENGTH OF PLAINSHIP : 25 cm
 • CHAIN: 3/8" Picco
 • FUEL TYPE: 1:40 (2.5%) blend
 • Cutting system : Oregon

Symbol:
CEDRUS UW520 KOSA SPALINOWA WIELOFUNKCYJNA PI
Producer code:
5903228181597
CEDRUS Extended Warranty for 2 Years

WARUNKI GWARANCJI I SERWISU

 • Towary zakupione w naszym sklepie są nowe i oryginalne oraz objęte są pełną gwarancją producenta lub importera.

 • W przypadku reklamacji, należy zgłosić usterkę do Sprzedawcy lub Autoryzowanego Punktu Serwisowego producenta danego urządzenia. Jeśli uszkodzony produkt objęty jest gwarancją typu „door to door” należy postępować zgodnie z procedurą podaną w karcie gwarancyjnej. 
 • Szczegółowe Warunki gwarancji znajdują się w instrukcji obsługi

 

Warunki gwarancji


1. Gwarancji udziela Cedrus Spółka Akcyjna na okres 24 miesięcy od daty sprzedaży przy zakupie konsumenckim lub na 12 miesięcy od daty sprzedaży w pozostałych przypadkach.
Gwarancja obejmuje towary/urządzenia zakupione na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej. Uprawnienia z tytułu niniejszej gwarancji nie obejmują innych roszczeń związanych z
uszkodzeniem towaru/urządzenia i roszczeń związanych z utratą zysków lub poniesionych kosztów wynikających z uszkodzenia towaru/urządzenia.
2. W przypadku przedłużonej gwarancji niektórych producentów powyżej 24 miesięcy wymagane są coroczne przeglądy serwisowe (adnotacje w karcie gwarancyjnej):
- kosiarki Weibang 60 miesięcy,
- traktorki Cedrus, Simplicity 36 miesięcy,
- traktorki Ariens zero-skręt seria Edge 24 miesięcy lub 150 godzin, Ikon Xd 36 miesięcy lub 300 godzin, Apex 48 miesięcy lub 500 godzin (w zależności od tego co nastąpi pierwsze),Zenith 48 miesięcy lub 750 godzin (w zależności od tego co nastąpi pierwsze)
- traktorki Ferris 24 miesiące bez limitu godzin, 48 miesięcy lub 500 godzin (w zależności od tego co nastąpi pierwsze). Paski napędu jazdy, opony, klocki hamulcowe, akumulatory, noże
objęte są gwarancją 90 dni. 2-pasowy układ napędowy stosowany w modelach IS 6200, ISX 3300, IS 3200Z, ISX 2200, IS 2100Z i ISX 800 objęty jest gwarancją na okres 36 miesięcy lub 300 godzin (gwarancja obejmuje w pierwszym roku części i robociznę, w drugim i trzecim jedynie części). Amortyzatory typu coilover i wszystkie elementy związane z zawieszeniem są objęte gwarancją 60 miesięcy bez ograniczenia liczby godzin.
Paski napędu noży w modelach FW35, FM35, SRSZ1 objęte są gwarancją 12 miesięcy lub 100 godzin.
- glebogryzarki Pubert z silnikiem Honda 60 miesięcy,
- wykaszarki Cedrus z silnikiem Kawasaki 36 miesięcy,
- kosiarki automatyczne Wiper: seria Trekker 72 miesięcy (adnotacje w karcie gwarancyjnej oraz aplikacji serwisowej Wiper).
3. W przypadku urządzeń z przedłużoną gwarancją niektórych producentów gwarancja na silniki (producenta) oraz przekładnie wynosi 24 miesiące zakup konsumencki lub 12 miesięcy w
pozostałych przypadkach.
4. Przez naprawę gwarancyjną rozumie się czynności o charakterze specjalistycznym, właściwym dla usunięcia wady fizycznej objętej gwarancją.
5. Gwarancją nie są objęte:
a) części podlegające normalnemu zużyciu:
- elementy układu tnącego (prowadnice, łańcuchy, adaptery, noże, kółka, tarcze, wiertła, ściernice, uchwyty elementów),
- linki: rozrusznika, napędu, hamulca, regulacyjne,
- elementy napędowe (bębny sprzęgła, sprzęgła kółka napędowe, wałki napędowe, koła pasowe, paski klinowe i zębate, koła jezdne urządzeń),
- filtry powietrza, oleju, paliwa, wody, płynów hydraulicznych,
- świece zapłonowe, przewody zapłonowe, sprężyny, amortyzatory gumowe, membrany, dysze i zawory gaźników,
- przewody elektryczne, szczotki, szczotko trzymacze, bezpieczniki, żarówki, rozruszniki ręczne i elektryczne.
b) uszkodzenia wynikające ze stosowania innych olejów niż zalecane przez Cedrus Spółka Akcyjna oraz producenta (dotyczy silników 2-suw jak i 4-suw).
c) uszkodzenia powstałe w wyniku stosowania paliwa, mieszanki o niskiej jakości.
d) uszkodzenia, które powstały w wyniku napraw po za siecią serwisów Cedrus Spółka Akcyjna.
e) uszkodzenia mechaniczne, termiczne, chemiczne i wszystkie inne spowodowane działaniem bądź zaniechaniem przez Użytkownika.
f) uszkodzenia powstałe wskutek naturalnego częściowego lub całkowitego zużycia zgodnie z właściwościami albo przeznaczeniem sprzętu.
g) uszkodzenia powstałe w wyniku niestosowania się do zaleceń producenta z instrukcji obsługi oraz komunikatów serwisowych.
h) uszkodzenia wynikłe na skutek:
- przeróbek, napraw i zmian konstrukcyjnych dokonywanych przez Użytkownika,
- niewłaściwej lub niezgodnej z instrukcją instalacji, użytkowania, braku dbałości o sprzęt (używania nieoryginalnych materiałów),
- transportu.
i) celowe uszkodzenie sprzętu.
j) czynności konserwacyjne - czyszczenie, wymiana materiałów eksploatacyjnych, przeglądy serwisowe.
6. Akumulatory objęte są gwarancją na okres 6 miesięcy.
7. Naprawy oraz przeglądy urządzeń należy wykonywać w sieci serwisów Cedrus Spółka Akcyjna.
8. Gwarancja na części użyte do naprawy tzw. „części wkładane” udzielana jest na okres 6 miesięcy.
9. Reklamującemu przysługuje prawo do wymiany towaru/urządzenia na nowy, w przypadku gdy Autoryzowany Serwis stwierdzi na piśmie, że usunięcie wady jest niemożliwe lub nieuzasadnione z ekonomicznego punktu widzenia.
10. Reklamujący winien dostarczyć towar/urządzenie do Autoryzowanego Serwisu. Reklamowany towar/urządzenie powinien być kompletny i w stanie, w jakim znajdował się w momencie uszkodzenia. Powinien się też znajdować w odpowiednio zabezpieczającym opakowaniu.
11. Autoryzowany Serwis obowiązany jest do rozpatrzenia zasadności reklamacji w terminie 14 dni od dnia dostarczenia przez Reklamującego towaru/urządzenia. W przypadku uznania gwarancji, Autoryzowany Serwis obowiązany jest wykonać swoje obowiązki w terminie do 30 dni.
12. Karta gwarancyjna musi być prawidłowo wypełniona. Uprawnienia z tytułu udzielonej gwarancji mogą być realizowane jedynie po przedstawieniu przez Użytkownika ważnej karty gwarancyjnej oraz dowodu zakupu. Samowolne zmiany wpisów w karcie gwarancyjnej lub dokonywanie napraw we własnym zakresie powoduje utratę gwarancji.
13. W przypadku gwarancji na urządzenia akumulatorowe w karcie gwarancyjnej należy wpisać numery seryjne wszystkich elementów zestawu.
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych (Dz. Ustaw z 2018, poz. 1000) oraz zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO).

Write your opinion
Your opinion:
5/5
Add your own product photo:
Do you need help? Do you have any questions?Ask a question and we'll respond promptly, publishing the most interesting questions and answers for others.
Ask a question
If this description is not sufficient, please send us a question to this product. We will reply as soon as possible. Data is processed in accordance with the privacy policy. By submitting data, you accept privacy policy provisions.

Guide

Shrubs for a fast-growing hedge. Everything you need to know!
A fast-growing hedge can be an excellent solution if you are betting on a little privacy in your own garden and want to surround yourself with lush vegetation, instead of fencing off your property with a concrete wall, which is not always aesthetically pleasing, or a not very decorative netting. Which shrubs for a fast-growing hedge to choose? Bet on a deciduous hedge, or perhaps a dense hedge based on evergreen coniferous shrubs? How long to wait for a stately hedge and how to take care of this kind of fencing of one's own land? We present a compendium of knowledge that will help you choose the best plants, selected perfectly according to the conditions of your garden and your own preferences. Sometimes a fast-growing hedge requires intensive care and the commitment of a gardener, other times the plants for a hedge are not demanding at all. Learn more now so you can get to work soon on planting a stately hedge.
Read more
WHICH PETROL SCYTHE? OLEO-MAC , HUSQVARNA , STIHL ? LATEST RANKING
A well-kept lawn is the showpiece of any home. In the summer, when the grass requires frequent mowing, the help of a petrol scythe may be necessary. This is an extremely useful gadget for people who own a piece of green space. Choosing a petrol mower is a shot in the arm, especially when you have a lot of shrubs, nooks and crannies and hard-to-reach places. So the question is what kind of petrol lawnmower is recommended for home lawns, and how to discern the models that are available on the market? Lawnmowers in the rankings definitely make it easier to choose equipment, and reviews of lawnmowers will allow you to take a closer look at individual models.
Read more
IdoSell Trusted Reviews
4.49 / 5.00 1292 reviews
IdoSell Trusted Reviews
2024-02-22
Długi czas oczekiwania na wysyłkę
2024-02-17
Towar zakupiony, we wrześniu, dostarczony w styczniu/lutym, . nie mogłem jeszcze sprawdzić
pixel