Free delivery from 114,96 €
Save to shopping list
Create a new shopping list
HECHT 5169 GARDEN TRAKTOR SPRINAL MOWER RIDER 69cm / 7 hp
HECHT 5169 GARDEN TRAKTOR SPRINAL MOWER RIDER 69cm / 7 hp
HECHT 5169 GARDEN TRAKTOR SPRINAL MOWER RIDER 69cm / 7 hp
HECHT 5169 GARDEN TRAKTOR SPRINAL MOWER RIDER 69cm / 7 hp
HECHT 5169 GARDEN TRAKTOR SPRINAL MOWER RIDER 69cm / 7 hp
HECHT 5169 GARDEN TRAKTOR SPRINAL MOWER RIDER 69cm / 7 hp
HECHT 5169 GARDEN TRAKTOR SPRINAL MOWER RIDER 69cm / 7 hp
HECHT 5169 GARDEN TRAKTOR SPRINAL MOWER RIDER 69cm / 7 hp
true

HECHT 5169 GARDEN TRAKTOR SPRINAL MOWER RIDER 69cm / 7 hp

 • HECHT 5169 garden tractor as a modern and reliable lawn mowing equipment, suitable for all conditions, large areas. Very easy to drive with a large basket makes working on the plot a pleasure.
List price2 161,32 €
1 793,20 €
incl. VAT / pcs.
Lowest price in 30 days before discount:
Express checkout 1-Click(without registration)
Product Available
Product Available
14 days to return
Find out in which store you can check the product and buy it right away
HECHT 5169 GARDEN TRAKTOR SPRINAL MOWER RIDER 69cm / 7 hp
HECHT 5169 GARDEN TRAKTOR SPRINAL MOWER RIDER 69cm / 7 hp
Safe shopping
Average 4.7 on Opineo see
Free returns
Authorized distributor internet, see
Guarantee of reliability and timeliness

HECHT LAWN MOWER TRACTOR 5169

✅ SALES HIT

HECHT Lawn Tractor 5169 is a powerful piece of equipment with a 7 hp Hecht OHV engine. The cutting height of the equipment is adjustable from 35 to 75 mm, and the capacity of its basket is as much as 220 liters. HECHT 5169 Lawnmower-Tractor Diesel Tractor has a rear ejection into the basket , its weight is 173kg. The device is equipped with metal housing. It has a manual transmission. The mowing width is: 69 cm.Ideal for gardens with a large planting of greenery - nimble will go anywhere you can't get a large model in.

Minirider garden tractor is a professional equipment for use in large, sprawling gardens and landscaping companies.

In addition, it has a scythe designed in such a way that it allows mowing at the edges and the possibility of folding down the seat for easy access to the engine.

The advantage is a reliable and sturdy frame that is resistant to torsion and provides stability and durability. Reliability and excellent working results are ensured by a robust and powerful motor.

The product is made of high-quality materials and using modern technological solutions, so it is characterized by longevity, durability for long and hard work, and resistance to various weather conditions.

Hecht product is characterized by high quality workmanship in its product class .

Hecht brand stands for 25 years of tradition and experience in the production of high-end garden equipment.

Product characteristics:

 • Adjustable cutting height (between 35 and 75mm), allows you to mow your lawn to a convenient height
 • The cutting blade made of high-quality steel allows for efficient cutting at a width of 69cm, which allows for quick mowing of large lawn areas
 • Capacious fabric basket holds up to 220l of grass cuttings, so the user does not waste time on frequent emptying of the basket
 • Large 13- and 15-inch wheels allow the garden tractor to move smoothly, including over uneven surfaces
 • The garden tractor is equipped with an electric starter for easy starting of the machine
 • Equipment equipped with a powerful 7 hp LONCIN engine
 • Centrally adjustable cutting height from 35 to 75 mm
 • It has a solid metal housing
 • five mowing modes
 • Central adjustment
 • Electric start
 • Engine - powerful enough to mow the grass effectively and comfortably,
 • Mowing width - Ideal for mowing large areas,
 • Cutting height - To set up independently and conveniently according to your needs,
 • Appearance - stylish and modern, the tractor looks great, it is made of solid materials.

Technical data:

 • Max. engine power: 7 KM
 • Engine: LONCIN 4-stroke
 • Engine Capacity: 224 cc
 • Fuel tank: 1.4 liters
 • Engine startup: electric
 • Tractor frame: metal
 • Mowing height adjustment: 35 - 75 mm
 • Wheels on bearings: Yes
 • Drive: Yes
 • Mowing width: 69 cm
 • Trash: 220 l
 • Emptying the basket from the operator's position
 • Weight: 173 kg
 • Overall dimensions: long.238 x w.86.5 x H. 104 cm
 • Housing Cleaning System: YES
 • Cushioned seat: YES
 • Number of knives: 1
 • Number of gears: 4 + 1 reverse
 • Operating speeds: 7.6 km/h forward and 2.2 km/h reverse
 • Front/rear wheel diameter: 13/15 inches

The mower is equipped with a Loncin brand engine.

It is one of the most recognized manufacturers of engines for garden machinery.

Symbol:
HECHT 5169 KOSIARKA TRAKTOR TRAKTOREK OGRODOW
Producer code:
8596520004311
HECHT Door to Door Extended Warranty For 24 Months
EWIMAX OFICJALNY DYSTRYBUTOR - AUTORYZOWANY DEALER HECHT

DLACZEGO WARTO KUPIĆ U NAS ?

Oficjalny sklep HECHT

Jesteśmy oficjalnym dystrybutorem marki HECHT 

Gwarancja

Wszystkie oferowane przez nas produkty są fabrycznie nowe i posiadają gwarancję producenta

Realizacja zamówień

Zamówienia realizujemy z pełną starannością, niezależnie od ilości przedmiotów zakupionych na naszych aukcjach płacisz tylko za jedną przesyłkę

14 dni na zwrot

Konsument posiada prawo do odstąpienia od umowy bez podania przyczyny

Narzędzia czeskiej marki HECHT wyróżnia wysoka jakość wykonania oraz rozbudowana sieć serwisów zapewniająca naprawy gwarancyjne oraz pogwarancyjne.

Gwarancja na produkty HECHT

Wszystkie oferowane przez nas produkty są fabrycznie nowe i posiadają 24 miesięczną gwarancję konsumencką producenta. Do każdego sprzedawanego urządzenia dodawany jest paragon fiskalny lub faktura VAT co jest podstawą do rozpatrzenia reklamacji.

Firma HECHT zapewnia najlepszy system gwarancyjny

Ponad to Firma HECHT zapewnia najbardziej rozbudowaną sieć autoryzowanych serwisów w całym kraju.

Infolinia serwisowa - doświadczony serwisant udzieli porady nt. konserwacji, drobnych napraw i użytkowania.

Narzędzia czeskiej marki HECHT wyróżnia wysoka jakość wykonania oraz rozbudowana sieć serwisów zapewniająca naprawy gwarancyjne oraz pogwarancyjne.
Dodatkowe informacje
Gwarancja udzielana jest na okres:
- 24 miesięcy od daty sprzedaży - zakup konsumencki (paragon)  
- 6 miesięcy od daty sprzedaży - zakup komercyjny (faktura)  
- 90 dni na Silniki Briggs&Stratton: w przypadku zakupu urządzeń z silnikiem  Briggs&Stratton gwarancja na silnik wynosi 90 dni od daty sprzedaży  -  zakup komercyjny (faktura)  
PRODUKT POCHODZI Z OFICJALNEJ DYSTRYBUCJI NA RYNEK POLSKI !

HECHT - Gwarancja udzielana przez producenta na okres 24 miesięcy. 

Warunki gwarancji


1. Okres gwarancyjny nowych produktów zakupionych na użytek konsumencki, nieprofesjonalny i niekomercyjny wynosi 24 miesiące od daty sprzedaży.

2. Na sprzęt nabywany i użytkowany w celu związanym z działalnością (zarobkową) zawodową lub gospodarczą, inaczej zakup komercyjny, udziela się gwarancji na okres 6 miesięcy.

Zakup konsumencki w rozumieniu ustawy z dnia 27 lipca 2002 r. (Dz.U.02.141.1176) jest to zakup dokonany przez osobę fizyczną, która nabywa tę rzecz w celu niezwiązanym z działalnością zawodową lub gospodarczą. Zakup dokonany przez podmiot gospodarczy lub osobę fizyczną prowadzącą działalność gospodarczą uważa się za zakup komercyjny.

3. Gwarantem na silniki Briggs & Stratton jest ich producent. Na sprzęt zakupiony na działalność gospodarczą lub zawodową udziela 3 miesięcznej gwarancji, w pozostałych przypadkach gwarancja jest udzielana na okres 2 lat.

4. Gwarancja zapewnia użytkownikowi bezpłatne usunięcie usterek zaistniałych w czasie eksploatacji sprzętu w okresie gwarancyjnym, wynikających z błędów konstrukcyjnych, ukrytych wad materiałowych, błędów wykonania lub montażu fabrycznego.

5. Prawo oceny zgłoszonego uszkodzenia mają tylko autoryzowane punkty serwisowe. Ocena odbywa się według zasad ustalonych przez producenta, jednakowych dla wszystkich użytkowników na całym świecie.

6. W przypadku uszkodzenia, użytkownik zobowiązany jest do dostarczenia kompletnego sprzętu wraz z dokumentem zakupu do autoryzowanego punktu serwisowego lub serwisu centralnego który znajduję się na stronie hechtpolska w Dziele Obsługi Reklamacji

7. Pod rygorem utraty gwarancji, niedopuszczalne jest dostarczenie do naprawy zdemontowanych elementów lub części sprzętu.

8. Użytkownik traci prawo do gwarancji w przypadku: stosowania sprzętu niezgodnie z przeznaczeniem, uszkodzeń powstałych na skutek niewłaściwej obsługi, uszkodzeń mechanicznych sprzętu i wynikających z tego konsekwencji, używania nieoryginalnych części zamiennych i niewłaściwych materiałów eksploatacyjnych, dokonywania we własnym zakresie napraw, wymiany podzespołów, dokonywania zmian konstrukcyjnych lub stwierdzenie przez autoryzowany serwis ingerencji wewnątrz sprzętu przez osoby nieuprawnione, niewłaściwego przechowywania.

9. Gwarancji nie podlegają elementy uszkodzone wskutek niewłaściwej eksploatacji lub powstałe wskutek uszkodzeń mechanicznych, takie jak: noże, piasty, koła jezdne, łańcuchy tnące, prowadnice, paski klinowe, linki rozruchowe, koła linowe, bębny sprzęgła, głowice tnące, świece zapłonowe i inne elementy robocze.

10. Naprawie gwarancyjnej nie podlegają powstałe z przyczyn leżących po stronie użytkownika: zagięcia lub pęknięcia wału korbowego powstałe w wyniku uderzenia i związane z tym konsekwencje, zerwania klina koła magnesowego, zatarcia silnika, uszkodzenia mechaniczne, uszkodzenia powstałe na skutek stosowania niesprawnych przewodów połączeniowych, zwłaszcza o niewłaściwym przekroju powodujące wytopienie styków włącznika elektrycznego.

11. W zakres gwarancji nie wchodzą takie czynności jak: montaż, konserwacja, obsługa okresowa, regulacja i czyszczenie oraz przeglądy.

12. Postępowanie gwarancyjne rozpoczyna się z chwilą dostarczenia urządzenia do autoryzowanego serwisu naprawiającego sprzęt, nie do punktu przyjęć. Wykonawca naprawy zobowiązany jest do udzielenia informacji odnośnie roszczeń gwarancyjnych w terminie 14 dni roboczych od daty otrzymania sprzętu. Wykonanie naprawy nastąpi w możliwie najkrótszym terminie (uzależnione jest to od dostaw części zamiennych, spoza terenu Polski).

13. Uprawnienia z tytułu gwarancji nie obejmują prawa kupującego do domagania się zwrotu utraconych zysków oraz poniesionych kosztów w związku z czasem naprawy sprzętu.

14. Punkt serwisowy może odmówić przyjęcia do naprawy sprzętu brudnego lub oczyścić go na koszt reklamującego.

15. Wybór sposobu usunięcia wady należy do gwaranta, który może naprawić rzecz poprzez naprawę lub wymianę uszkodzonej części lub wymianę towaru. Niezależnie od sposobu usunięcia wady, gwarancja trwa dalej, przedłużona o czas usunięcia wady przez gwaranta.

16. Gwarancja nie wyłącza, nie ogranicza, ani nie zawiesza uprawnień kupującego wynikających z przepisów o rękojmi za wady rzeczy sprzedanej.

 

REKLAMACJA PRODUKTU

1. Podstawa i zakres odpowiedzialności Sprzedawcy względem Klienta, jeżeli sprzedany Produkt ma wadę fizyczną lub prawną (rękojmia) są określone powszechnie obowiązującymi przepisami prawa, w szczególności w Kodeksie Cywilnym.
W przypadku wystąpienia wady zakupionego u Sprzedawcy towaru Klient ma prawo do reklamacji w oparciu o przepisy dotyczące rękojmi w kodeksie cywilnym.

2. Reklamację należy zgłosić wypełniając formularz reklamacyjny, który znajduję się na stronie hechtpolska w Dziele obsługi reklamacji oraz odesłanie produktu na adres serwisu centralnego. Reklamację można również zgłosić w jednym z naszych serwisów lub sklepów detalicznych.

adres: HECHT POLSKA Sp. z o.o.
            ul. Mickiewicza 54
            66-450 Bogdaniec
adres poczty elektronicznej: serwis@hechtpolska.pl
numer telefonu: 48/957117140 wew.3

3. Zaleca się podanie przez Klienta w opisie reklamacji:


(1) informacji i okoliczności dotyczących przedmiotu reklamacji, w szczególności rodzaju i daty wystąpienia wady;
(2) żądania sposobu doprowadzenia Produktu do zgodności z Umową Sprzedaży lub oświadczenia o obniżeniu ceny albo odstąpieniu od Umowy Sprzedaży;
(3) danych kontaktowych składającego reklamację – ułatwi to i przyspieszy rozpatrzenie reklamacji przez Sprzedawcę. Wymogi podane w zdaniu poprzednim mają formę jedynie zalecenia i nie wpływają na skuteczność reklamacji złożonych z pominięciem zalecanego opisu reklamacji.

4. Sprzedawca ustosunkuje się do reklamacji Klienta niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia fizycznego przyjęcia urządzenia na serwisie. Brak ustosunkowania się Sprzedawcy w powyższym terminie oznacza, że Sprzedawca uznał reklamację za uzasadnioną.

5. W przypadku, gdy do ustosunkowania się przez Sprzedawcę do reklamacji Klienta lub do wykonania uprawnień Klienta wynikających z rękojmi niezbędne będzie dostarczenie Produktu do Sprzedawcy, Klient zostanie poproszony przez Sprzedawcę o dostarczenie Produktu na wskazany adres.

6. Prośba o dostarczenie Produktu, o której mowa w pkt. 5 Regulaminu nie ma wpływu na bieg terminu na ustosunkowanie się Sprzedawcy do reklamacji Klienta, o którym mowa w pkt. 5 Regulaminu oraz nie narusza prawa Klienta żądania od Sprzedawcy demontażu wadliwego Produktu i ponownego zamontowania Produktu po dokonaniu wymiany na wolny od wad lub usunięciu wady, o którym mowa w art. 561[1] Kodeksu cywilnego.

Write your opinion
Your opinion:
5/5
Add your own product photo:
Do you need help? Do you have any questions?Ask a question and we'll respond promptly, publishing the most interesting questions and answers for others.
Ask a question
If this description is not sufficient, please send us a question to this product. We will reply as soon as possible. Data is processed in accordance with the privacy policy. By submitting data, you accept privacy policy provisions.

Guide

Garden tractors . Experience extraordinary quality
Garden tractor is one of the best suggestions for owners of large home gardens or owners of plots of land with large areas. Garden tractors CEDRUS and OLEO-MAC were designed by czech engineers, and their production is carried out in Czech Republic. The brand's garden tractors, as well as its other products, are highly regarded by users for their quality - both by individuals who buy devices CEDRUS and OLEO-MAC, to take care of your garden, as well as by companies that professionally take care of greenery on a daily basis. What distinguishes garden tractors CEDRUS and OLEO-MAC and why you should choose the products of this company? We invite you to read!
Read more
Self-propelled mowers. When is it worth buying a garden tractor?

Self-propelled mowers. When is it worth buying a garden tractor?

One can argue whether the interest in lawn tractors comes from the fact that they are fun to drive, or from the fact that they actually make it easier to care for large lawns. Find out if a garden tractor is the equipment for you. See how to choose a top quality machine.

Read more
LAWN TRACTORS - GARDEN LAWN MOWERS
In this category you will find a wide selection of garden tractors, ideal for mowing any lawn. Our store values the highest quality of the products it sells, so we offer machines only from proven, recognized manufacturers. Among them you can find OLEO-MAC Tractors, among others, CEDRUS TREATERS by SECO or HECHT.
Read more
IdoSell Trusted Reviews
4.50 / 5.00 1255 reviews
IdoSell Trusted Reviews
2023-11-27
super
2023-11-16
Zamówienie zgodne z opisem... Maszyna działa super! Polecam
pixel